Advies over arbeidsveiligheid en preventie

Heeft u behoefte aan Arbo- & veiligheidsadvies voor uw organisatie? Bijvoorbeeld over het opstellen van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), Arbozorgsysteem, ontruimingsplan of bedrijfshulpverleningsplan? Of wilt u om een andere reden advies over bedrijfsveiligheid en preventie? Voor gedegen advies op maat kunt u vertrouwen op de expertise en inzet van onze veiligheidskundigen. Als onafhankelijke marktpartij geven wij eerlijk en onbevooroordeeld advies.

Voor maximale controle over veiligheid

Onze veiligheidskundige verdiept zich in uw organisatie, de processen en de mensen. Samen met de klant analyseert hij uw vraag en de knelpunten. Hij adviseert over het opstellen van de benodigde plannen (conform de bestaande regelgeving). Desgewenst ondersteunt hij u bij de uitvoering. Het doel van onze advisering? Maximale controle over de arbeidsveiligheid en preventie binnen uw organisatie.

Advies
Onze specialismen

U kunt bij ons terecht voor onder meer:

  • het opstellen van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) inclusief Plan van Aanpak en goedkeuring door een kerndeskundige;
  • het opzetten van diverse (ARBO) zorgsystemen, werkplekonderzoek en ergonomie;
  • het uitvoeren van Taak Risico Analyses (TRA);
  • het opstellen van een Bedrijfshulpverleningsplan conform de NEN 4000;
  • het opstellen van een ontruimingsplan conform de NEN 8112, inclusief tekenwerk;
  • het uitvoeren van een QuickScan Bedrijfsveiligheid;
  • detachering van middelbaar, hoger en integraal veiligheidskundigen (via Wilgh QSE).

laten we kennis maken

Meer weten over veiligheidsadvies?

Neem gerust contact op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie.

Neem contact op